Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

plusgoniminus
21:09
9879 63c3 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
21:05
0246 4ec4 500
plusgoniminus
21:05
plusgoniminus
21:03
9640 c0b7 500
plusgoniminus
20:59
8949 f499

December 20 2019

plusgoniminus
17:44
5921 7707 500
Reposted frommiststueck miststueck viamadamemonroe madamemonroe

November 05 2019

23:06
6080 defa
Reposted frombrumous brumous viapimpmyheart pimpmyheart
plusgoniminus
23:04

Powiem Ci coś, boś młody i jeszcze nie zdążyłeś sobie życia zmarnować. Słuchaj i zapamiętaj: siedem jest grzechów głównych, a najcięższym z nich jest lenistwo. Pod wieloma imionami będzie się ono przed tobą maskować; jako posępnica albo melancholia będzie występować najłacniej. Nie poddawaj się gnuśności, jak raz cię dopadnie, nigdy nie odpuści. Noce prześpisz, dnie przeziewasz, trudnościom umykając, wysiłku unikając, oślepniesz i ogłuchniesz na żywioły wszelkie. Robak roztoczy nad tobą opiekę. Zamiast radości poczujesz zazdrość wobec wszystkich, którym życie smakuje. Nie będziesz żył, tylko pleśniał, z pleśnią na ustach dreptał w miejscu, cudzym pleśniom wrogi.

— Wojciech Kuczok, Senność
plusgoniminus
23:02
4986 a546 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamadamemonroe madamemonroe
plusgoniminus
23:01
5797 a725 500
Reposted fromzciach zciach viaplugss plugss
plusgoniminus
22:56
2989 4519 500
Reposted fromnenya nenya viamadamemonroe madamemonroe
plusgoniminus
22:55
plusgoniminus
22:52
4184 886f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMrHobbes MrHobbes
plusgoniminus
22:52
4669 f9f7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMrHobbes MrHobbes
plusgoniminus
22:50
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamadamemonroe madamemonroe
plusgoniminus
22:48
plusgoniminus
22:46
1021 b7ea 500
Reposted fromzciach zciach viaAmericanlover Americanlover
plusgoniminus
22:45
3277 124a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
plusgoniminus
22:44
4525 1774
Reposted fromPuls Puls viaAmericanlover Americanlover
plusgoniminus
22:43
0333 c02b 500
pls do although it might be difficult
Reposted fromwooles wooles viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl